Business model

Geen gratis waterpomp

Wij verzorgen lokaal de opzet van een zichzelf in standhoudend systeem waardoor met behulp van een beperkt startkapitaal jaar in jaar uit weer nieuwe pompen gemaakt en verkocht kunnen worden omdat de aflossingsbedragen steeds weer gebruikt worden voor de financiering van nieuwe pompen.

Iedere donatie heeft daarom een mulitiplier effect omdat het werkkapitaal keer op keer wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe pomp. Een donatie aan Water-Right creëert daarom in feite een onophoudelijke stroom aan pompen.

Door onze werkwijze op basis van microkredieten, genereert elke bijdrage een dubbel effect omdat hiermee:  
1) direct een goede drinkwatervoorziening kan worden verzorgd door een pomp te plaatsen en
2) de terug ontvangen gelden opnieuw worden opnieuw voor krediet aan anderen worden gebruikt.

Het Water-Right business model is gebaseerd op samenwerking met lokale partners voor de organisatie, de voorlichting, de leningen en de incasso.

Financiering van de MFI’s
Normaliter worden MFI’s gefinancierd door overheden en commerciële banken tegen rentepercentages van 10 – 19 %. Daar komt dan nog eens 6 tot 10 % bovenop om de afhandelingskosten te kunnen dekken. De lokale MFI’s worden voor dit programma door WR gefund door hen een lening tegen 0% aan te bieden.

Zij mogen alleen hun kosten doorberekenen in een rente % op de microleningen. De rente komt daardoor meestal niet hoger uit dat 6-7 % per jaar in tegenstelling de gebruikelijke 3% per maand.
 
Voorwaarden aan de MFI
WR leent kapitaal voor dit programma aan de lokale MFI tegen strikte voorwaarden die bedoeld zijn om de klanten van de bank tegen zo laag mogelijke kosten te laten lenen.
(De hoofdlijnen van de voorwaarden staan in paragraaf XXXX)
 
Voorlichting
Vooraf wordt regionaal de belangstelling voor dergelijke kredieten in kaart gebracht.
Tevens wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden om oogsten te  verdubbelen of te  verdrievoudigen bij gebruik van een eigen pomp voor irrigatie. Landbouw onderricht dat gepaard gaat met schaalvergroting is onderdeel van de belangstellingsregistratie. Ook wordt aandacht geschonken aan de consequenties van het aangaan een microkrediet.
 
Aanmelding
Na een bedenkperiode meldt men zich aan voor dit programma.
 
Met de gegevens van de registratie onderhandelt de lokale organisatie over lagere pomp- en boreholeprijzen.
 
Contracten
De klant sluit een microfinancieringscontract met de bank af en een leveringscontract met pompleverancier/driller af.
 
Plaatsing
Als de pomp is geplaatst ontvangt de leverancier het geld van de bank.
 
Aflossing
De klant lost de maandelijkse bedragen af.
 
Effectief
Het afgeloste geld wordt opnieuw ingezet om andere leningen te financieren. Alle projecten worden zodanig ingericht dat ze na een paar jaar zich zelf moeten kunnen bedruipen. Het effect is dat het door sponsors ter beschikking gestelde geld telkens opnieuw goed werk blijft doen omdat de termijnbedragen steeds weer gebruikt worden om nieuwe pompen te financieren.

Businessmodel

wat kunt u doen
Stichting Water-Right
Horstlaan 10a
3971 LC Driebergen-Rijsenburg
Tel: (+31) 343 533569
E-mail: info@water-right.nl
KvK: 30217002
Rek. nr.: 48.74.11.056
Uitleg

Breng een bekende op de hoogte van ons bestaan en ons werk. Het e-mail adres dat u invult wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.