Organisatie

Water-Right zamelt geld in voor de uitvoering van projecten.

Water-Right zet vanuit Nederland kennis in om zo efficiënt mogelijk de acvtiviteiten uit te voeren. De uitvoering vindt plaats met de partners.

Voorgestelde proejcten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale partner organisaties. Deze organisaties ondersteunen en faciliteren gemeenschappen en groepen om projecten uit te voeren.  

De organisatie van het project is in handen van een plaatselijk lokale NGO-organisatie en de lokale NGO-organisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering.
 
Na de realisatie wordt de gemeenschap twee tot drie jaar begeleid en getraind in sociale verbetering die een relatie hebben met het project en wordt voorlichting gegeven rond hygiëne en watergerelateerde ziektes.

wat kunt u doen
Stichting Water-Right
Horstlaan 10a
3971 LC Driebergen-Rijsenburg
Tel: (+31) 343 533569
E-mail: info@water-right.nl
KvK: 30217002
Rek. nr.: 48.74.11.056
Uitleg

Breng een bekende op de hoogte van ons bestaan en ons werk. Het e-mail adres dat u invult wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.