Partners

Deskundige partners

Op technisch gebied en op andere vlakken, wordt de stichting ondersteund door professionele partners. Water-Right maakt gebruik van kennis en middelen van bedrijven die in hun vakgebied bekend zijn en ervaring hebben met de uitvoering van het type projecten dat wij realiseren.

Stichting Connect InternationalStichting Connect International

Connect International is in 1997 opgericht en richt zich op armoede bestrijding middels kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Volgens een ontwikkeld concept worden lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden op een effectieve en duurzame wijze geholpen om een beter leefmilieu te verkrijgen. Uitgangspunt in dit concept is dat de mensen als zelf doen wat ze zelf kunnen doen en dat ze goed getraind en begeleid worden door de lokale partnerorganisaties.

Smart Concept biedt een technologie aan de mensen in de ontwikkelingslanden die veelal lokaal geproduceerd kan worden met lokale kennis en materialen. SMART Techs hebben als uitgangspunt dat ze goed doen waarvoor ze bedoeld zijn, betaalbaar zijn voor de allerarmsten, eenvoudig zijn in gebruik en goedkoop in onderhoud.  

  

Aqua for AllAqua for All

Aqua for All uit Nieuwegein is een stichting die zich inzet voor drinkwater en sanitatie voor de allerarmsten. Zij doet dat met geld en kennis uit de Nederlandse watersector (waterbedrijven en waterschappen). Water-Right werkt samen met Aqua4All bij de opzet en voorbereiding van projecten.

Practica FoundationPractica Foundation

De stichting werkt samen met Practica Foundation uit Delft. Waar nodig verlenen zij assistentie bij kennisoverdracht en periodieke kwaliteitscontrole op de fabricage van de waterpompen. Practica heeft veel ervaring op het gebied van touwpompen.

PriceWaterhouseCoopersPriceWaterhouseCoopers

PriceWaterhouseCoopers gevestigd te Amsterdam stelt haar kennis en mankracht aan de stichting beschikbaar bij:

  • de ondersteuning van het financieel management;
  • de opzet en inrichting van het besturingsmodel en;
  • de beoordeling van de kwaliteit van de administratieve organisaties.

 

NGO's

De samenwerking van NGO's (Niet-Gouvernementele Organisaties) met de locale organisaties wordt als een primaire voorwaarde gehanteerd bij de opzet en uitvoering van de projecten. De Stichting werkt met lokale organisaties en NGO's en laat hen samenwerken.

wat kunt u doen
Stichting Water-Right
Horstlaan 10a
3971 LC Driebergen-Rijsenburg
Tel: (+31) 343 533569
E-mail: info@water-right.nl
KvK: 30217002
Rek. nr.: 48.74.11.056
Uitleg

Breng een bekende op de hoogte van ons bestaan en ons werk. Het e-mail adres dat u invult wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.